Presentatie van Het Huisgezin op de gemeenteavond van Kerk tussen de Dijken.

De goed bezochte gemeenteavond werd afgesloten met een bevlogen presentatie van stichting Het Huisgezin uit De Tike. Een gewoon gezin en een zorggezin ineen. We kregen een inkijk wat het allemaal inhoud.

Annemarie, Bram, Hilde en Janneke vertelden over hun werk/ervaring met Het Huisgezin

Annemarie en Pieter zijn fulltime aan het werk als vader en moeder van hun eigen kinderen en het zorggezin. Zij worden in de activiteiten van het zorggezin ondersteund door beroepskrachten. Naast beroepskrachten zijn er heel veel trouwe vrijwilligers die helpen met allerlei werkzaamheden.

Veilige plek

In Nederland zijn er veel kinderen die tijdelijk of definitief niet meer thuis kunnen wonen. Ze zijn kwetsbaar, hebben gedragsproblemen of komen uit een problematische gezinssituatie. Pieter, Annemarie en hun kinderen Bram en Rosanne geven deze kinderen in hun gezin een veilige plek waar ze zich thuis mogen voelen. Het kind wordt met liefde en geborgenheid begeleid tot een volwassen en stabiel persoon met toekomstperspectief, die vol vertrouwen op eigen benen of onder begeleiding in de maatschappij kan staan.

Levensvisie

De passie van Annemarie en Pieter komt vanuit een christelijke levensvisie. De motor achter hun zorg voor kinderen is het geloof dat God, de Schepper van hemel en aarde, van kinderen houdt en hen welkom heet. Die liefde en bewogenheid maakt het onbelangrijk wat de achtergrond van het kind is. Elk kind is welkom, er wordt niet gekeken naar religie, geaardheid of milieu.  Mooie verhalen van kinderen die zijn komen te wonen in Het Huisgezin zijn te lezen op www.hethuisgezin.nl