Reminder 40dagentijd workshop

Sta op! Dat is het thema van de 40dagentijdcampagne 2020 van Kerk in Actie. Een hoopvol thema, vind ik. Jezus gaf zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Jezus geeft ons nieuwe hoop. We mogen opstaan en hoop  bieden aan vluchtelingen, aan mensen die zorg nodig hebben, aan kinderen in de knel, aan ieder die vast zit in armoede of moeilijke omstandigheden. Kom in beweging, sta op, en meld u aan voor de 40dagentijd workshops!

In Friesland vinden de workshop op de volgende data plaats. Elke avond begint om 19:30 en eindigt om 21:30. U bent van harte welkom! Voor meer informatie en aanmelden zie de deze pagina.

  • maandag 25 november Zuiderkerk in Sneek (Rienck Bockemakade 7)
  • donderdag 28 november PKN Stiens (Gysbert Japicxstrjitte 4)
  • donderdag 9 januari in de Menorah in Drachten (Dwarswyk 350)
  • maandag 13 januari, Nieuw Perspectief in Hurdegaryp (Swagermanstraat 42)

Wees welkom! Heeft u zich al aangemeld? Dan zien we elkaar binnenkort.

Daarom Kerst. Doet u mee?
Vanaf vandaag is het mogelijk om een gratis kerst-cd of adventsboekje te bestellen via Daarom Kerst, www.daaromkerst.nl. Ook brengt Daarom Kerst dit jaar een adventsboekje uit, speciaal voor kinderen, een aanrader!