Slotzondag 8 mei – gezamenlijk ontbijt

Voorafgaand aan de slotdienst van het winterseizoen is er om 8:30 uur een gezamenlijk ontbijt in de kerk.

U/jij bent van harte uitgenodigd voor het ontbijt en de slotdienst.

Commissie Eredienst