UITNODIGING JAARVERGADERING RAAD VAN KERKEN in FRYSLÂN. “Indrukken ASSEMBLEE Karlsruhe 2022”

Datum                                                 Woensdag 19 April 2023

Tijd                                                       19.30 uur – 21.45 uur

Plaats van samenkomst               Kerkelijk centrum ‘de Oerdracht’

Adres                                                   E.A. Borgerstraat 46 te Joure

Woensdag 19 april a.s. mogen we elkaar ontmoeten om te horen en te spreken binnen  de oecumene in Friesland.

Hoofdthema van deze avond,       ‘Indrukken  Assemblee Karlsruhe 2022’

                met als inleider mw. dr. Margriet Gosker

Zij is Oecumenisch theoloog, heeft vele publicaties op haar naam staan op Oecumenisch gebied, en mede een grote verbondenheid met de Kerken in Hongarije.

(zie www.margrietgosker.com )

      De beleving van de Assemblee in Karlsruhe

                                     Wat betekent de Assemblee op plaatselijk niveau?

                                                         En we horen nog iets over 50 jaar ‘Leuenberger Concordie’

De avond is open voor een ieder die geïnteresseerd is.

Weet u van harte welkom!

Frits Pasveer, secretaris

UITNODGING JAARVERGADERING RAAD VAN KERKEN in FRYSLÂN

Woensdag 19 april in ‘de Oerdracht’ te Joure

“Indrukken Assemblee Karlsruhe 2022”

Programma

19.00 uur            Inloop met koffie en thee

19.30 uur            Welkom en liturgische opening door ds. Idske van der Pol

19.45 uur            Mededelingen

19.50 uur            ‘Indrukken Assemblee Karlsruhe 2022’

20.30 uur            Pauze met ruimte voor ontmoeting en gesprek

20.45 uur            ‘Leuenberger Concordie’

21.15 uur            Gesprek en vragen

21.30 uur            Afronding en Sluiting

Het is prettig als u laten weten dat u komt.

Dat kan middels het versturen van een berichtje naar rvkfryslan@gmail.com