Zondag 1 maart begint de lijdenstijd of 40 dagen tijd. Paars is de liturgische kleur die bij de lijdenstijd hoort. Op de avondmaalstafel ligt daarom een paars kleed.

•paars is de kleur van het stil worden
van bezinning en gebed

paars zegt ons ruimte te maken in onszelf
plaats om ons voor te bereiden op Gods belofte:
Hij komt!

het zilveren kruis in het midden
leidt onze gedachten naar Jezus
die Gods belofte voor ons levend maak