1e Adventszondag 27 november “Jong is zij, mooi in paarse rouw, aan de koninklijke tafel”.

Op de 4 Adventszondagen en op de Kerstdagen hebben we op de Avondmaalstafel een bloemschikking staan. De schikkingen in de adventstijd zijn verbonden aan het jaarthema van de Protestantse Kerk, ‘Aan Tafel!’ Het accent van de bloemschikking legt symbolisch het accent op ‘plek voor iedereen’. In de adventstijd staan de vrouwen centraal die in Jezus’ voorgeslacht een rol spelen: Bathseba, Ruth, Rachab en Tamar. Vrouwen die in de ogen van mensen niet belangrijk zijn, dus waarom noteert Matteüs juist hen in zijn geslachtsregister?

Weet jij wie je voorouders zijn? Ben je trots op hen of juist niet? In veel niet-westerse culturen is het kennen van elkaars stam/achtergrond heel belangrijk: het stempelt je herkomst en daarmee ook je betrouwbaarheid. Dat was ook zo in de tijd van Jezus. Heel opmerkelijk is het daarom dat er in Jezus’ stamboom vrouwen staan met een bijzonder moeilijke achtergrond. Bij hen staan we de komende zondagen tot en met Kerst stil. Vandaag de vrouw van Uria. We weten dat ze Batseba heet, maar ze is hier een vrouw zonder naam. Ze is erg knap, en krijgt daardoor te maken met misbruik, moord en plotseling leed. Een pijnlijk herkenbaar verhaal. #MeToo. Toch geeft God haar leven een nieuwe wending en maakt haar voor Hem van betekenis. Hoe hoopvol is dat!

In de schikking kunnen we symbolisch zien: “Jong is zij, mooi in paarse rouw, aan de koninklijke tafel”.