Wie zijn Ivo en Joshua en wat gaan wij doen?

Hallo. Wij zijn Ivo Lasschuit (22 jaar, rechts) en Joshua Koot (23 jaar, links). Wij zijn twee derdejaars studenten van Hogeschool Viaa in Zwolle. De kerkenraad van Kerk tussen de Dijken heeft ons ingeschakeld voor het uitvoeren van een praktijkonderzoek.

Vanuit de kerkenraad is de vraag uitgegaan hoe de leden, en mensen van het dorp, tegen de kerk aankijken. Ook is er de vraag in hoeverre zij zich betrokken voelen bij de gemeente, en hoe die betrokkenheid kan worden bevorderd.

Wij willen deze vragen onderzoeken door observatie op locatie, en door het afnemen van interviews. De kerkenraad verstrekt persoonsgegevens die wij gebruiken voor het leggen van contact. Bij de verslaglegging wordt alles geanonimiseerd. Mocht u/jij het interessant vinden om deel te nemen aan dit onderzoek, dan kunt u/jij zich aanmelden scriba@kerktussendedijken.nl of bij één van ons, j.koot@viaa.nl of i.lasschuit@viaa.nl.

Wij zien er naar uit u te ontmoeten en om met jullie als gemeente samen te werken!

Hartelijke groet,
Ivo en Joshua.