1e Adventzondag viering in Kerk tussen de Dijken

Op de 1e Adventzondag is Ds. Verdam uit Voorthuizen voorgegaan in dienst. De tekst 2 Petrus 1 vers 16: Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekend gemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heere Jezus Christus, maar wij zijn aanschouwers geweest van Zijn majesteit.

Op de 1e Adventszondag 2020 ging Ds. Verdam uit Voorhuizen voor in de dienst.

Het thema van de kindernevendienst is Het Beste Nieuws