Actie Christian Roma Support

Vanwege de positieve ervaringen die wij hadden bij de actie voor de World Servants, vooral op het gebied van saamhorigheid in de gemeente en daarbuiten, willen wij graag verder gaan met het helpen van onze medemens. Daarvoor hebben wij eind september een voorlichtingsavond gehad met Anneke Steinmann van de organisatie Christians for Roma die in Oost-Europa zich inzet om Romakinderen en –gezinnen te helpen een beter leven op te bouwen.

Afgebeelde flyer hebben van hen gekregen om aandacht te vragen voor het gebrek aan stookhout en voedsel voor de komende winter. Het leek ons daarom passend om met dankstond 2 november a.s. onze dankbaarheid te tonen d.m.v. onze behoeftige medemens in Bulgarije, Montenegro, Noord-Macedonië, Oekraïne, Roemenië en Servië te helpen door geld te doneren. Bent u niet in de gelegenheid bij de dankstond aanwezig te zijn, dan kunt u een gift doen via bankrekeningnummer NL41INGB0005986122 o.v.v. proj.nr. 3010. Alvast bedankt voor uw medeleven.

Meer informatie kunt u vinden op www.christianromasupport.nl

De komende tijd hopen wij meer met deze organisatie te gaan doen in samenwerking met andere christenen op ’t Bildt. U hoort nog van ons.

Tineke, Ineke, Wim en Adriaan.