Pieter Knijff heeft sacramentsbevoegdheid ontvangen

Pieter Knijff mag daardoor in onze gemeente de doop en avondmaal bedienen, de belijdenis van het geloof afnemen, ambtsdragers bevestigen en trouwdiensten leiden.

Als gemeente van Oude- en Nieuwebildtdijk zijn we erg blij en dankbaar.