Collecte “Predikanten opleiden in Zambia”

Jouw bijdrage aan deze collecte mag je ook overmaken naar Diaconie Kerk tussen de Dijken, bankrekekening: NL15RABO0143070517