Beiroet in puin – help nu!

Meer dan 140 doden, ruim 5.000 gewonden en zeker 300.000 mensen dakloos. Minstens de helft van de gebouwen is getroffen. Dat zijn de gevolgen van de explosie in de haven van Beiroet, de hoofdstad van Libanon. De ontploffing heeft een enorme ravage aangericht in de stad.

In de dienst van 9 augustus is de collecte bestemd voor de hulpverlening aan de vele gewonden en daklozen. Het christelijke noodhulpcluster gaat de hulpverlening ondersteunen.

Dorcas start noodhulp na explosie in Beiroet | Dorcas

Kijk op https://www.christelijknoodhulpcluster.nl/acties/beiroet/

Helpt en bidt u ook mee?