Durf Daniël te zijn – Jezus navolgen buiten je christelijke bubbel.

Met dit thema zijn we het winterseizoen gestart in de startdienst op zondag 20 september. Met filmpjes over Daniël op de beamer voor de kinderen, de verkondiging door onze voorganger Pieter Knijff, de muzikale begeleiding van de zanggroep en de koffie met gebak, was het een fijne en plezierige dienst.

Door de coronaregels zijn er beperkingen. Maar gelukkig lukt het toch om een goede dienst te hebben die coronaproof is.