Bijbelgespreksgroep 13 december 2022

Wat is waarheid? In een wereld vol nepnieuws en misleiding is dat nog niet zo eenvoudig. En zeker niet als het gaat over het verhaal van de Bijbel.

Hoeveel gezag is daar nog voor? Daar loopt Pilatus ook tegenaan als hij Jezus moet veroordelen. Jezus verkondigt:
“Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen en ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat ik zeg”
Waarop Pilatus reageert: Maar wat is de waarheid? We gaan het dus over de waarheid hebben en we hopen weer bij elkaar te komen in het nieuwe jaar op 24 januari om 20.00 uur bij de kerk.
Voel u welkom.