Brandhout nu meer nodig dan ooit!

Momenteel hebben de mensen in het straatarme Albanië en Moldavië het erg zwaar. Het coronavirus waart nog steeds rond en tallozen raken besmet en ziek. Een zware economische crisis is het gevolg en veel mensen zijn hun baan of daglonerswerk kwijtgeraakt en in armoede gevallen. En alsof dit nog niet genoeg is hebben de mensen in Armenië ook nog te maken met een vreselijke oorlog met alle narigheid en verschrikkingen van dien. Het is voor veel mensen een rampzalig jaar.

Mensen liggen ‘s nachts vaak urenlang wakker door alle ellende. Ze piekeren zich suf: “Kan ik morgen mijn kinderen nog eten geven? Kunnen we hout voor de kachel kopen?” Veel arme gezinnen staan voor een onmogelijke keuze: “Besteden we het kleine beetje geld dat we nog hebben aan voedsel of aan brandhout?” Het is de keuze tussen honger lijden of kou lijden.

De winter is in aantocht. We weten dat er elk jaar mensen doodvriezen omdat ze geen brandhout of briketten voor de kachel kunnen kopen. Dat willen we voorkomen, juist nú, nu arme mensen met zoveel problemen en tegenslagen te kampen hebben.  We willen een warm gebaar maken en deze kwetsbare mensen de helpende hand reiken. 

Help daarom alstublieft mee om warmte en leven te bieden: 1 zak brandhout of briketten kost ongeveer 30 euro. Een gezin heeft gemiddeld 10 zakken nodig om de strenge winter door te komen. Het klinkt misschien vreemd, maar brandhout betekent voor deze mensen: leven. 

Alvast bedankt voor uw medeleven  en warme steun!