Los jij in de Veertigdagentijd de rebussen op tijdens een mooie wandeling in Nij Altoenae?

De Veertigdagentijd (ook wel vastentijd of lijdenstijd) zijn de veertig dagen voor Pasen. Het zijn eigenlijk 46 dagen, omdat de zondagen niet mee worden geteld: de zondag is namelijk een feestdag en dan hoef je niet te vasten.

Afbeeldingsresultaten voor veertigdagentijd

De vastentijd begint op een woensdag, die Aswoensdag heet.

De laatste week van de lijdenstijd is het hoogtepunt: deze heet de Goede Week.

De laatste dagen van deze week zijn het belangrijkste. De donderdag is Witte Donderdag, waarop Jezus’ laatste maaltijd wordt herdacht. De vrijdag heet Goede Vrijdag, waarin Jezus’ kruisiging centraal staat. De zaterdag wordt Stille Zaterdag genoemd, omdat die dag Jezus gestorven was. De zondag is van deze dagen de laatste en de allerbelangrijkste: dit is Pasen, de dag dat Jezus opstond uit de dood.

In de Veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij inspireert ons. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. De hoop die dát geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed te doen. Er zijn zóveel mensen die wachten op een beetje barmhartigheid, op een daad van goedheid. Jezus laat ons zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten, de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven.

Afbeeldingsresultaten voor veertigdagentijd

We hopen in ieder geval dat we met Pasen weer bij elkaar kunnen komen in de kerk. Omdat dat nu nog niet kan, willen we toch aandacht besteden aan deze Veertigdagentijd.

Wandelroute door het dorp

Voor iedereen die dat leuk vindt hebben we een wandelroute door het dorp waarbij je elke week een rebus kunt oplossen.
Deze rebus van 7 woorden is op 7 adressen achter het raam geplakt en de oplossingen kun je opschrijven en inleveren met naam en adres inleveren op Schuringaweg 18 of ’t Putstik 11, Nij Altoenae.

Rebus 1: vanaf 17 februari

Rebus 2: vanaf 24 februari

Rebus 3: vanaf 3 maart

Rebus 4: vanaf 10 maart

Rebus 5: vanaf 17 maart

Rebus 6: vanaf 24 maart

Rebus 7: vanaf 31 maart

De adressen waar de rebussen zijn te vinden zijn bevinden zich aan de Schuringaweg, Matthijs Smitstraat, ds. Veenstraat, ’t Kort-Môrn en ‘t Putstik

Veel plezier en succes namens “Kerk tussen de Dijken”.