De vijfde zondag in de Veertigdagentijd heet Judica

Het Latijnse woord ‘Judica’ betekent ‘Oordeel, spreek recht’. In Psalm 43:1 staat: ‘Doe mij recht, o God’.

De foto’s zijn van de schikking op de Avondmaalstafel.

Uitleg bij de schikking:Gedragen worden door anderen is het thema van deze schikking. Hoop hebben en houden op een betere toekomst. Met liefde naast elkaar staan. \. In de rode roos zien we (liefde, betrokkenheid, leven) die als het ware het warrige en onduidelijke leven ontstijgt. De onderlinge verbondenheid wordt gesymboliseerd in de klimop.