Help de gevluchte Oekraïners bij ons in de buurt

Ook in St. Annaparochie en aan de Oudebildtdijk worden gevluchte Oekrainers opgevangen.

De actie “Geef me de vijf” geeft ondersteuning aan particuliere acties die hulp of onderdak geven aan gevluchte Oekraïners.
Bij Johan en Hinke Leistra aan de Oudebildtdijk en bij de fam. Jensma in St. Annaparochie zijn Oekraïners ondergebracht.
Er is behoefte aan kleding voor vrouwen en kinderen. Speelgoed voor de kinderen is ook welkom. U kunt het inleveren bij Olga de Ridder en Hinke Leistra.

De bronafbeelding bekijken

Wil je de actie steunen om gevluchte Oekraïners onderdak te geven, stort dan maandelijks € 5,00 op bankrekening NL15RABO0143070517 t.n.v. Diaconie PKN tussen de Dijken, met vermelding Geef ze de vijf.