De Z-generatie – wat kunnen we vertellen?


“Wij willen het onze kinderen niet onthouden wij zullen aan het komend geslacht vertellen van de roemrijke, krachtige daden van de Heer, van de wonderen die hij heeft gedaan” (Psalm 78:4)
Aan de vooravond van Pinksteren konden we kijken en luisteren naar het Songfestival, maar liefst 5 miljoen mensen in Nederland keken ernaar. De winnaar was Måneskin met “Zitti e buoni”, En dit hebben ze vooral te danken gehad aan de voorkeur van het publiek en ik denk ook aan de steun uit de eigen generatie.

Het lied werd gezongen in het Italiaans en dat versta ik niet, maar daar hebben we vandaag Google Translate voor, maar ook toen kon ik er nog weinig wijs uit worden. Wat wel bijzonder was dat dit lied een paar dagen eerder de prijs had gekregen voor de beste tekst van alle inzendingen. Dan moet er dus wel een heldere boodschap inzitten. Nu heeft Måneskin meer nummers gemaakt en die heb ik toen ook maar eens vertaald en toen kreeg
ik meer grip op hun boodschap. Ze vertegenwoordigen de Z-generatie, dat zijn de jongeren die geboren zijn tussen 1995 en 2010.

De bronafbeelding bekijken


Zelf zijn de jongens 5 jaar geleden begonnen als vrienden op de middelbare school en het zijn nu jongeren van rondom de 22 jaar. En ze roepen zichzelf op als vertegenwoordigers van die Z-generatie. En volgens deskundigen heeft die een aantal herkenbare eigenschappen. Nu wil ik natuurlijk niet stigmatiseren, niet iedere jongere past in dit plaatje. Zelf maak ik deel uit van de X-generatie (1955-1970) ook wel genoemd de Nix-generatie of de Patatgeneratie. Ze zijn volgens deskundigen te herkennen aan: nuchter, geen scherpslijpers, gebrek aan ambities, passen zich eenvoudig aan en hebben een zeer diverse smaak in muziek en cultuur. Zelf kan ik mij hier wel in herkennen en ik hoop de lezers van deze generatie ook. Zo heeft de Z-generatie ook een aantal kenmerken en die zal ik proberen te omschrijven:

De bronafbeelding bekijken
  1. Niet het bezit van iets is belangrijk, maar de toegang er toe.
  2. Expressie is heel belangrijk, dat is wat je met je gezicht, je gebaren, je lichaam en je gevoelens laat zien
  3. Het is de generatie die zich zorgen maakt over de toekomst.
  4. Het is de tolerante generatie en dan denken we aan: talen,
  5. afkomst, seksualiteit, culturen etc.

Ze deinzen terug voor het maken van vaste verbindingen en werken liever in flexibele netwerken.
En daar gaan dus de liederen van Måneskin over, ze willen verandering, de tijd en de omstandigheden moeten worden
aangepast aan hun verlangens. Ze ervaren veel dingen als hopeloos achterhaald en niet meer passend aan deze nieuwe digitale wereld. Ze willen meer ruimte voor kunst en expressie.
Net als bij de X- generatie zijn ook hun kenmerken gevormd door de tijdsomstandigheden. Vooral de digitale media heeft daar een grote invloed op gehad.
Binnen de christelijke gemeenschap is de Z-generatie van harte welkom, hun talenten, inzichten en dromen kunnen een
waardevolle bijdrage leveren aan de gemeente. Al voel ik ook wel onvermogen, hoe brengen wij de boodschap van het evangelie nog over aan de volgende generatie? Welke taal, activiteiten en muziek zijn nodig om hen te bereiken?
In Psalm 78 zie je die worsteling ook. Hoe geven we het vertrouwen in God door? De Psalm vertelt over de geschiedenis
van Israël. Spreekt ook over de momenten dat vorige generaties opstandig en ongehoorzaam waren (vers 8). Maar ondanks dat bleef God trouw. Voor Israël resulteert dit uiteindelijk in het herstel van het koningshuis van David, voor de Christenen is dat koning Jezus. De rode draad in de Psalm is dat de God van hun voorvaderen ook de God mag zijn van hun kinderen.
Vers 6 zegt:
Zo zou het volgende geslacht ervan weten, en zij die nog geboren moesten worden, zouden het weer aan hun kinderen
vertellen”

Zo verlangde de dichter en zo verlangen wij om de blijde boodschap van het evangelie door te vertellen aan de
volgende generatie, ook aan Generatie- Z.

Ik besluit met het “Gebed voor mijn kinderen” van Geke Wiersma waar zij iets weergeeft van de wanhoop en tegelijkertijd ook het vertrouwen houden in God en de volgende generatie. Want dat is wat we kunnen; doorvertellen, voorleven- laten zien wat het christelijk geloof voor jou betekend- en bidden.

Zo bidden we mee:
Ik leg de namen van mijn kinderen
in Uw handen
graveer Gij ze daarin
met onuitwisbaar schrift.
Dat niets of niemand
ze meer ooit daaruit kan branden,
ook niet als satan
ze straks als de tarwe zift
Houdt Gij mijn kinderen vast
als ik ze los moet laten
en laat altijd Uw kracht
boven hun zwakheid staan.
Gij weet hoe mateloos
de wereld hen zal haten
als zij niet in het schema
van de wereld zullen gaan
Ik vraag U niet mijn kinderen
elk verdriet te sparen,
maar wees Gij wel hun troost,
als ze eenzaam zijn en bang
Wil om Uws naams wil hen
in Uw verbond bewaren
en laat ze nooit van U vervreemden
nooit, hun leven lang
en laat ze nooit van U vervreemden
nooit, hun leven lang.
(Ook in liedvorm door Remco Hakkert)

Pieter Knijff