Eerste Kerstdag is het thema van dienst “Met andere ogen”

De schilder Rembrandt van Rijn maakte meer dan 300 etsen en schilderijen over Bijbelse afbeeldingen, waaronder een aantal die het kerstevangelie behandelen.

We gaan kijken en luisteren naar wat Rembrandt ons te zeggen heeft in beeld en woord.

Voel je welkom in deze viering. De dienst begint om 9:30 uur. Vanaf 9:00 uur staat de koffie of thee klaar. Je bent van harte welkom.

Voorganger is onze voorganger Pieter Knijff.