Stille kerst. Kerstboodschap voor de gemeenten, kerkenraden en voorgangers van de Protestantse Classis Fryslân.

Dat zal deze dagen niet meevallen. We hebben nog veel te doen. Kerkmensen zijn actieve mensen. Het hele jaar verzetten we veel werk in onze gemeenten. Wij, de talloze vrijwilligers in onze 230 gemeenten, de vele kerkenraadsleden, de ruim 200 voorgangers in het bijzonder. Uren, dagen, maanden, jaren van arbeid en geloof en hoop en liefde verzetten wij met elkaar. En met kerst misschien nog wel het meest.

Gelukkig maar. Hoe zouden we anders zingen van ere zij God en vrede op aarde? Horen van het verhaal van het kind in de kribbe? Bidden voor de nood in de wereld? Er moet veel gebeuren deze dagen. De orde van dienst, de preek en de gebeden, het overleg met zangers en muzikanten, de kerstversiering in onze kerken, de kerstattenties, de maaltijd met de ouderen, het kerstspel met de kinderen – we willen het met elkaar graag op-en-top verzorgd hebben.

En huis en haard vragen ook onze aandacht. Onze woning verlicht, elkaars harten verwarmd, de dierbaren genodigd en zij die geen dierbaren hebben om feest mee te vieren niet uit het oog verloren.

Met veel zullen wij bezig zijn. En hopelijk ook stilte vinden, aandacht, rust en inkeer. Stil staan bij wat er toe doet, bij wie ons lief is. Stilstaan bij de Heiland die ons heden geboren is, de messias, de Heer, gewikkeld in doeken en liggend in een kribbe. Aandacht vinden voor elkaar, en voor onszelf.

Ik wens u een gezegende kerst, en voor het nieuwe jaar folle lok en seine.

Kort voor Kerstmis – Adriaan Rolandt Holst 1888-1976
Al wordt het buiten nergens wit en stil,
het maakt den ingekeerde geen verschil
als tegen Kerstmis maar binnen zijn ogen
de stilte langzaamaan weer sneeuwen wil.


Wim Beekman, Classisdominee Fryslân