Griet Wijbenga in het zonnetje gezet voor ruim 25 jaar orgelspel.

Zondagmorgen 26 mei speelt Griet Wijbenga zoals gebruikelijk op het orgel in Kerk tussen de Dijken.

Nadat de kinderen uit de kindernevendienst terug gekomen zijn, vraagt de voorzitter van de kerkeraad, Luciénne van der Molen, of Griet even bij het orgel vandaan naar beneden wil komen.

Overhandiging bloemen aan de jubilerende organiste Griet Wijbenga
Griet Wijbenga ontvangt gedicht en bloemen voor meer dan 25 jaar organist,

Als Griet beneden is, vraagt ze verbaasd “wordt ik ontslagen”? Gelukkig is dat zeker niet de bedoeling, Luciënne bedankt Griet voor ruim 25 jaar orgelspel. Luciënne leest een passend gedicht voor en Griet krijgt bloemen als dank voor haar prachtige orgelspel en alle aanwezigen onderstrepen de dank aan Griet met een groot applaus. De kerkgangers van Kerk tussen de Dijken hopen dat Griet haar talenten als organist nog lang ten gehore blijft geven.