Nieuw beleidsplan Conferentie van Europese Kerken

Voor de periode 2019- 2023 heeft de Conferentie van Europese Kerken (Conference of European Churches) een nieuw beleidsplan opgesteld. De drie hoofddoelstellingen zijn:
1) Het bevorderen van vrede, gerechtigheid en verzoening in Europa
2) Het versterken van de oecumenische gemeenschap en het bevorderen van de missie van de kerk
3) De stem van de kerken laten klinken in Europa en Europese organisaties.
Meer over dit beleidsplan leest u hier