Hebben Kerst en de Chr. Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden wat met elkaar te maken?

                      Op het eerste gezicht niet, maar toch wel!

Kerst is als een feest van Licht goed bij ons bekend. Licht door de komst van Jezus, een teken van hoop. We vieren dat met het licht van kaarsen en kerstboom thuis en in de kerk.

De Chr. Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden is minder bekend. Dit is een unieke organisatie die zich al ruim honderd jaar inzet voor mensen met een visuele/cognitieve beperking. In Nederland zijn dat er ongeveer 350.000. Ontwikkelt van bibliotheek tot een innovatieve organisatie.                                                                                    

De missie van de CBB is om mensen met een visuele of cognitieve beperking weer volop te laten meedoen aan het maatschappelijk/ kerkelijk leven. Dit doet zij door allerlei soorten lectuur aan te bieden in passende lees/ luistervormen zoals braille, groot letter, digitaal, reliëf en audio. Voor meer informatie: zie de website www.cbb.nl

      Licht in het leven van mensen met een visuele/ cognitieve beperking.

U kunt ons helpen onze missie te realiseren door:

  • over de CBB te vertellen in uw omgeving en mensen met een visuele/ cognitieve beperking attent te maken op de CBB.
  • Een gift of nog beter donateur te worden van de CBB ( ANBI erkend), waardoor de kostprijs van de lectuur op het zelfde niveau van de gewone uitgave van bijvoorbeeld een boek kan worden gehouden. Dit kan makkelijk via de website. Bankrekening: NL17 INGB 0000 5032 41          Een van uw goede voornemens in 2024?

Verder zijn wij graag bereid om middels een “10 minuten verhaal” of een PP presentatie op uw vergadering, gemeenteavond en dergelijke meer over de CBB te vertellen.

Pieter Kooistra wnd. consulent voor de CBB in de provincie Fryslân,  tel. 058280038 of email p.kooistra31@upcmail.nl