We vieren samen het Heilig Avondmaal

Op zondag 12 november 2023 vierden we samen het Heilig Avondmaal. In de dienst was de voorganger Ds. Gijs Muilwijk. In de verkondiging en in de liederen die we hebben gezongen stond het bidden centraal. Waarom bidden we eigenlijk? Worden al onze gebeden met verlanglijstjes verhoord? Soms zijn we teleurgesteld als ons gebed voor een ernstige zieke niet wordt verhoord en we teleurgesteld bij het graf komen te staan.

God is een barmhartig God, die op zijn wijze ons nabij is. Als voorbeeld en als troost mogen we Efeziers 3: 14-21 lezen:
Daarom kniel ik neer voor de Vader van Jezus Christus. Hij is als Vader het voorbeeld voor iedereen in de hemel en op de aarde. Dan bid ik dat Hij vanuit de rijkdom van zijn hemelse macht en majesteit jullie geest met zijn kracht zal vullen, door de Heilige Geest. Want dan zal Christus in jullie hart wonen door jullie geloof. Dan zullen jullie stevig geworteld zijn in zijn liefde, net zoals een boom met zijn wortels stevig in de grond staat. En dan zullen jullie samen met alle andere gelovigen gaan zien hoe breed en hoe lang, hoe hoog en hoe diep de liefde van Christus is. En dan zullen jullie gaan zien dat die Liefde te groot is om te begrijpen. En dan zullen jullie vol worden van God Zelf. God is in staat om eindeloos veel meer te doen dan wij kunnen bidden of bedenken. Dat doet Hij door de kracht die in ons werkt. Daarom is alle eer voor Hem in de gemeente, dankzij Jezus Christus, voor altijd en eeuwig! Amen! Zo is het!

De avondmaalstafels staan als kruisvorm in de kerk. De tafels staan in lijn voor de preekstoel, met ook daarop het Kruis.