Herdenkingstafel in de kerkzaal

In de kerkzaal is een fraaie herdekkingstafel ingericht. Op de tafel worden gedenksteentjes gelegd ter nagedachtenis aan de gemeenteleden die overleden zijn.

Ontwerp en uitvoering door Adriaan Stap

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden de overleden broeders en zusters herdacht. De steentjes mogen door de familieleden worden meegenomen en bewaard ter herinnering aan hun dierbare.