Kom je ook naar de bijbelgespreksgroep? De start is op

De afgelopen keer is het jaarthema “Durf een Daniel te zijn” afgerond. We gaan nu met een nieuw thema beginnen en dat is “Ontmoetingen met Jezus” Als voorbereiding kunt u Lucas 24:13-49 lezen. Het verhaal over de Emmaüsgangers.  
De eerstvolgende keer hopen we te houden op: dinsdag 1 maart om 20.00 uur in het lokaal bij de kerk.

Wie belangstelling heeft is welkom, juist nu we een nieuwe serie opstarten is dit een mooi moment om erbij te komen. Het verdere jaarprogramma ziet er als volgt uit:

AvondThemaBijbelgedeelteBijbelverhaal
1Ontmoeting met JezusLucas 24: 13-49De Emmaüsgangers
2Hoe laat je je overtuigen?Johannes 1: 43-51De sceptische Nathanaël
3Hij weet alles van me!Johannes 4: 1-39De Samaritaanse vrouw
4Het geloof doordenkenJohannes 3: 1-22Het gesprek met Nicodemus
5Alles achter je laten om JezusMarcus 10: 17-27De rijke jongeling
6Als U hier was geweest…Johannes 11: 1-54Martha, Maria en Lazarus
7Wat is waarheid?Johannes 18:18-40Jezus en Pilatus
8Wie is Jezus?Lucas 8:1-3 Johannes 20:1-19Maria van Magdalena
9Terugkomen bij JezusJohannes 21Petrus in ere hersteld
10Jezus verkondigen: uit je Bubbel!Handelingen 8:26-36Jezus stuurt Filippus
11Een radicale bekeringHandelingen 9Jezus roept Paulus
12Een toekomst met JezusOpenbaring 1:4-20Johannes tot profeet geroepen

Wil je meer weten over de bijbelgespreksgroep, dan kun je contact opnemen met Pieter Knijff. Het emailadres is p.knijff@kerktussendedijken.nl.