In oktober maximaal 30 bezoekers bij de kerkdienst en geen gemeentezang.

Het aantal besmetting door het Covid-19 virus neemt toe en is daardoor noodzakelijk dat de regels worden aangescherpt. De 1,5 meter moeten we beter in acht nemen. Het dragen van mondkapjes wordt zeer sterk aanbevolen op plaatsen waar (veel) mensen bij elkaar zijn.

Bij de zondagse erediensten konden er maximaal 40 kerkgangers de kerkdienst bijwonen. Door de nieuwe maatregelen, die deze week genomen zijn, is het maximaal aantal bezoekers in de dienst verlaagd naar 30 kerkgangers. De PKN Nederland adviseert de kerken om zich aan de voorschriften te houden.

maximaal 30 personen

Aanmelden voor de eredienst

Om te voorkomen, dat er teveel bezoekers naar de kerk komen, is het nodig om je voor de dienst op te geven.

Aanmelden per email kan bij de scriba of telefonisch bij de wijkouderling. Aanmelden graag voor zaterdagmorgen 12:00 uur.  In de maand oktober voor iedere zondag steeds weer opnieuw aanmelden.

Kun je niet deelnemen aan de eredienst, omdat het maximaal aantal bezoekers bereikt was, dan kom je op de lijst voor de kerkdienst op de volgende zondag.

Eenzaamheid
Door de covid-19 maatregelen zouden gemeenteleden of dorpsgenoten zich eenzaam kunnen gaan voelen. Dit kan gebeuren  als je niet meer naar de winkel durft. Of niet meer naar buiten durft om een eindje te wandelen. Of je krijgt minder of geen bezoek meer. Dan kun je heel erg eenzaam zijn.

Geluidsopname van de eredienst

Geluidsopname


Als u/jij de dienst niet kunt bijwonen, dan is het mogelijk om een geluidsopname van de dienst te ontvangen. De opname kan thuis worden beluisterd. Wil je een geluidsopname ontvangen, neem dan contact op met Sietse van der Veen of via email liturgie@kerktussendedijken.nl.

Wij moeten er in deze vervelende tijd voor elkaar en alle dorpsgenoten in Nij Altoenae, Oude- en Nieuwebildtdijk zijn. Laten we aandacht hebben voor elkaar. Blijf gezond.