Nieuwe diaken in de kerkenraad

In de dienst op 4 september was de voorganger Da. Netty de Jong-Wiersema. In de dienst ging het over Lucas 10:25-37 De barhartige Samaritaan. Staan wij echt klaar voor onze naaste? Is het een roeping voor ons om onze naaste te helpen?

Diaken Tjip van der Veen en het ouderlingenechtpaar Jannie en Hylke van der Schaaf namen afscheid van de kerkenraad omdat hun termijn erop zat.

Fijn dat er weer een nieuwe diaken, Wieke van der Kooi, de kerkenraad komt versterken.

Onderstaand foto’s van de bevestiging van Wieke als diaken en onze gemeente die volmondig Ja kon zeggen op de vraag: Gemeente, willen jullie Wieke in haar taak als diaken omringen, met haar meeleven, haar dragen in jullie gebed en met haar meewerken in de dienst aan onze Heer?