Ruimte gezocht

De noodhulpopvang voor asielzoekers in Ter Apel loopt vast. Dagelijks krijgen wij de moeilijke omstandigheden, het verdriet en de wanhoop van ‘de vreemdelingen voor de poort’ onder ogen.

Onze Protestantse Kerk zoekt dringend ruimte voor kleinschalige opvang van landelijk ongeveer 300 statushouders en asielzoekers. Daarbij wordt gedacht aan leegstaande pastorieën, kerkelijke gebouwen die u kunt vrijmaken, diaconale doorgangswoningen, enzovoort. We denken daarbij aan de opvang zoals veel gemeenten die de afgelopen tijd ook aan Oekraïense vluchtelingen zijn gaan bieden.

Als u/jij ruimte beschikbaar hebt of leegstaande ruimten weet, geef het dan door aan de medewerker Kerk in Aktie mevrouw Jojanneke Dekker. j.dekker@protestantsekerk.nl of aan een kerkenraadslid.