Plaatselijk belang Nij Altoenae e.o. vraagt om input voor dorpsvisie

Plaatselijk belang vraag alle verenigingen en instanties om een bijdrage te leveren voor de dorpsvisie Nij Altoenae.

Ook Kerk tussen de Dijken is benaderd voor Plaatselijk Belang om met ideeen te komen om met elkaar het wonen in Nij Altoenae e.o. nog leuker te maken.

Heb je ideeën? Je mag deze doorgeven aan scriba@kerktussendedijken.nl. De ideeën gaan we verzamelen en doorgeven aan Plaatselijk Belang.