Rwandese jongeren naar Friesland

Steeds meer Friese kerken zetten zich in voor christenen in Rwanda. Het is één van de kleinste Afrikaanse landen, slechts acht keer groter dan Friesland en bovendien even groen. Maar waar Friesland bekend is om de Friese meren, is Rwanda het land van duizend bergen. Tot 2022 gaan veel Friese kerken aan de slag voor Rwanda: Fryslân foar Rwanda! Lees verder…


We vertelden er eerder al over: najaar 2020 nodigen we een groep jongeren uit Rwanda uit! Jongeren uit Rwanda en de classis Fryslân zoeken samen verbinding tussen geloof en cultuur: een ervaring die hun hele leven meegaat. Kerk tussen de Dijken heeft ook plannen om mee te gaan doen. Doen jullie mee?

Wat gaat er gebeuren:
● Een reis met 10 Rwandese jongeren (8 komen er naar Fryslân) tussen de 18-25 jaar, en 2 begeleiders;
● De jongeren spreken goed Engels;
● Van donderdag 8 tot maandag 19 oktober zijn ze in Nederland – tijdens de herfstvakantie;
● Ze brengen in tweetallen vier dagen door bij vier Friese gastgezinnen (van zaterdag 10 t/m woensdagochtend 14 oktober);
● Aansluitend is er een jeugdkamp voor Friese en Rwandese jongeren (van donderdag 15 tot zondag 18 oktober).

Wat hebben we nodig:
● 4 gastgemeenten waar twee jongeren in een gezin kunnen verblijven en diaconale projecten
in de buurt kunnen bezoeken;
● Minimaal 10 betrokken gemeenten die met hun jongerengroep willen meedoen, met lokale
activiteiten en/of het jeugdkamp (dat plaatsvindt in Friesland);
● EUR 20.000 extra bijdrage om deze reis te financieren – bv. 100 gemeenten die EUR 200
bijdragen. Samen zetten we ons daarvoor in.


We nodigen jullie graag uit om op donderdag 23 januari verder te denken, plannen en organiseren. U
bent dan welkom van 19:30 – 21:30 in de Boei, Foarwei 97, 9298 JE Kollumerzwaag. Neem uw jeugdwerker ook mee!
En voor meer informatie kunt u ons altijd bellen.


Met vriendelijke groeten,
Evelien Vrolijk, Kerk in Actie-consulent Friesland (ring Buitenpost en Drachten)
M 06-86882400
E e.vrolijk@protestantsekerk.nl
Gerdine Klein, Kerk in Actie-consulent Friesland (overige gebieden)
M 06-12132179
E g.klein@protestantsekerk.nl
Hanneke van den Biggelaar, coördinator Kerk in Actie-reizen
M 06-15449396
Sietske Renting, relatiebeheerder Rwanda
M 06-86850400