Prachtige doopdienst in Kerk tussen de Dijken

Op zondag 2o oktober is Eva Hanna van Slooten, dochtertje van Douwe en Anita van Slooten en zusje van Elin Fleur, gedoopt.

In de dienst stond Handelingen 8: 26 t/m 40, Het verhaal van Filippus en de kamerling van Ethiopië, centraal. Met prachtige liederen, zoals Abba Vader U Alleen en welke vriend is onze Jezus was het een bijzondere dienst.

Douwe en Anita “You say” van Lauren Daigle  gekozen om tijdens te collecte te laten horen.

Aan het einde van dienst las Anita het gebed voor mijn kinderen van Remko Hakkert.