Wat is bidden?

Zondagmorgen 27 oktober hebben de kinderen samen met de heer Helfferich uitgebeeld wat bidden is.

Net zoals je elkaar vasthoudt, zo is bidden God vasthouden. Bij het vasthouden je je vrienden vasthoudt bij de hand, zou hou je God vast door het gebed.