Schikking op Biddag voor Gewas en Arbeid

Voor de dienst op Biddag voor Gewas en Arbeid was de schikking op de avondmaalstafel aangepast.

De uitleg/toelichting bij de schikking:

Toen Hij uit de boot stapte, zag Hij een grote menigte en voelde medelijden met hen, want ze waren als schapen zonder herder, en Hij onderwees hen langdurig. Dit staat in Marcus 6:34.

Teveel
In dit verhaal wordt het Jezus allemaal teveel. De voortdurende toestroom van mensen, terwijl zijn neef en missionaire partner Johannes net vermoord is door Herodes. Het liefst wil Hij even met rust gelaten worden. Maar tijd om te rouwen wordt Hem niet gegund. Wat heb jij nodig als het je even teveel wordt?
Als verdriet en tegenslag je overmannen? Natuurlijk rust, maar ook dit: opnieuw zien wat God door jou heen wil betekenen voor anderen. Jezus’ hart gloeit van medelijden als Hij de menigte ziet. Hun blikken herinneren Hem aan zijn roeping als de ware koning van Israël. Bij Herodes aan tafel wacht de dood, bij Jezus aan tafel het leven en voedsel in overvloed. Zijn liefde opent onze blik weer voor het leven om ons heen.

Bloem vol belofte


Liefde voor jou

Gegroeid

Uit het levende water