Schikking op de 3e zondag in de veertigdagentijd

Op de avondmaalstafel hadden we op de 3e zondag in de veertigdagentijd een hele mooie schikking. Onderstaand foto’s van de schikking en onderstaand de uitleg.

Jezus zei tegen haar: ‘Ik ben het, degene die met u spreekt.’ (Johannes 4:26)

In het Johannesevangelie is deze vrouw aan de bron de eerste die mag horen wie Jezus is. Ze is een vrouw, een Samaritaanse, en ook nog eens een outcast binnen haar gemeenschap.

Ze is alles wat Jezus niet is. Waarschijnlijk is het juist daarom dat zij Jezus’ eerste zendeling mag zijn.

Het wonderlijke is dat Jezus haar hart en omstandigheden kent, ondanks de religieuze en maatschappelijke kloven die hen scheiden. Haar woorden gaan over deze kloven, Jezus’ woorden over wat hen verbindt. Dat het gaat om geest en waarheid. God zoekt mensen zonder bedrog die zijn hart zoeken, ongeacht status of afkomst. Geloof ontdekken bij mensen die religieus, geografisch of maatschappelijk mijlenver bij je vandaan staan is een van de meest louterende ontmoetingen die je in dit leven kunt hebben.

Bronnen Van inspiratie
Spiegels met gedachten
Verbinding voor mij
En jou