Samen bidden voor Oekraïne

Wij maken ons zorgen om wat er allemaal gebeurt in Oost-Europa.
Het machteloze gevoel om de oorlog in Oekraïne werkt verlammend. En we willen wat doen.

Een van de dingen die we als kerk kunnen doen is bidden.
De kerken op Het Bildt willen daarom elke woensdag tijd en ruimte vrijmaken om samen stil te staan bij en te bidden voor Oekraïne.

Op woensdag 16 maart hebben we samen gebeden voor Oekraïne. Houvast gezocht in de bijbel en samen gezongen. Bezoekers hebben een kaarsje aangestoken. We voelen ons verbonden in geloof en gebed verbonden met mensen die op de vlucht zijn of in het oorlogsgeweld verblijven in Oekraïne.

Onderstaand de gebedsbijeenkomsten. U/jij bent van harte welkom.

16 maartNij AltoenaeKerk tussen de Dijken
23 maartSt. AnneVan Harenskerk
30 maartSt. Jacob.’t Beerdhuus
6 aprilOudebldtzijlEvangelische gemeente
13 aprilVrouwenparochieBordinekerk
20 aprilSt. AnneDe Skúl 8